+91 82813 90099 info@ananthapuratemple.com

Board of Trustees

Sl. No. Name Designation Contact No.
1 Brahmasri Delampady Ganesha Tantri Kshetracharya
2 Velaparambil Mana Brahmasri Parameshwaran Namboodirippad Vastu Shilpi +91 90376 05859
3 Sri K.S. Kailash Sthapathi +91 94950 10782
4 Adv. Udaya Kumar R. Gatti Chairman +91 94950 80700
5 Sri Jaya Prakash Shetty Member +91 80752 20961
6 Sri Prasad Kumar, Kumbla Member +91 98953 14038
7 Sri Ramanatha Shetty K.
Executive Officer +91 98953 88537