+91 82813 90099 info@ananthapuratemple.com

Staff

Sl. No. Name Designation Contact No.
1 Sri Lakshmana Hebbar P. Manager +91 96332 47063
2 Sri Subrahmanya Bhat P.S. Melshanthi +91 98950 46761
3 Sri Sukumara Manolithaya Keelshanthi +91 99465 10508
4 Sri Chandraprakasha Kazagam +91 97456 57160
5 Sri Shankaranarayana Bhat C.H. Seva Clerk +91 70121 37454
6 Sri Shiva Prasada Kumbla
Vividha Sahayi +91 99616 34424
7 Sri Gopalakrishna Karanth Cook +91 97468 64782
8 Smt. Girija Sweeper
9 Kum. Prameela Sweeper +91 97450 40639
10 Sri Santhosh Bennemoole Watchman +91 81292 60630