+91 82813 90099 info@ananthapuratemple.com

Seva Details

Sl. No. Seva Details Amount in INR
01. Kartika Pooja 30.00
02. Special Kartika Pooja 80.00
03. Kartika Pooja with Deepalankara 300.00
04. Panchakajjaya 15.00
05. Kumkumarchane 10.00
06. Swayamvara Pushpanjali 50.00
07. Pushpanjali 10.00
08. Karpoorarati 5.00
09. Balivadu 40.00
10. Milk Payasam 50.00
11. Jaggery Payasam 50.00
12. Trimadhura 25.00
13. Ksheerabhisheka 10.00
14. Pushpahara 10.00
15. Special Prarthane 20.00
16. Kalasha Japa 10.00
17. Sahasra Namarchane 40.00
18. Astottara Archane 15.00
19. Panchamrutha 50.00
20. Ganapati Havanam 300.00
21. Pavamana Sookta Abhisheka 200.00
22. Durga Namaskara Pooja 175.00
23. Tailabhisheka 50.00
24. Annaprashana 25.00
25. Vidyarambha 50.00
26. Shani Japa 15.00
27. Shasthara Pooja 50.00
28. Tambila 100.00
29. 1 Day Nanda Deepa (Oil) 50.00
30. 1 Month Nanda Deepa (Oil) 900.00
31. 1 Day Nanda Deepa (Ghee) 100.00
32. 1 Month Nanda Deepa (Ghee) 1600.00
33. Purusha Sookta Abhisheka 20.00
34. Sarvaseve 300.00
35. Shashwata Pooja 1000.00
36. Naivedyam to Crocodile 40.00
37. Pournami Bhajane 10.00
38. Sathyanarayana Pooja 200.00
39. Shree Tulabhara 101.00
40. Tambila (with Kind) 50.00
41. Vivaha (Marriage) 1000.00
42. Brahmopadesham (Upanayanam) 1000.00
43. Balivadu (1 Kg White Rice, 1 Coconut) 15.00
44. 1 Day Pooja 400.00
45. One Time Pooja 250.00