Contact Us : 04998-214360      Email Us : info@ananthapuratemple.com

Seva Details

Sl. No.

Seva Details

Amount in INR

01.

Kartika Pooja

30.00

02.

Special Kartika Pooja

80.00

03.

Kartika Pooja with Deepalankara

300.00

04.

Panchakajjaya

15.00

05.

Kumkumarchane

10.00

06.

Swayamvara Pushpanjali

50.00

07.

Pushpanjali

10.00

08.

Karpoorarati

5.00

09.

Balivadu

40.00

10.

Milk Payasam

50.00

11.

Jaggery Payasam

50.00

12.

Trimadhura

25.00

13.

Ksheerabhisheka

10.00

14.

Pushpahara

10.00

15.

Special Prarthane

20.00

16.

Kalasha Japa

10.00

17.

Sahasra Namarchane

40.00

18.

Astottara Archane

15.00

19.

Panchamrutha

50.00

20.

Ganapati Havanam

300.00

21.

Pavamana Sookta Abhisheka

200.00

22.

Durga Namaskara Pooja

175.00

23.

Tailabhisheka

50.00

24.

Annaprashana

25.00

25.

Vidyarambha

50.00

26.

Shani Japa

15.00

27.

Shasthara Pooja

50.00

28.

Tambila

100.00

29.

1 Day Nanda Deepa (Oil)

50.00

30.

1 Month Nanda Deepa (Oil)

900.00

31.

1 Day Nanda Deepa (Ghee)

100.00

32.

1 Month Nanda Deepa (Ghee)

1600.00

33.

Purusha Sookta Abhisheka

20.00

34.

Sarvaseve

300.00

35.

Shashwata Pooja

1000.00

36.

Naivedyam to Crocodile

40.00

37.

Pournami Bhajane

10.00

38.

Sathyanarayana Pooja

200.00

39.

Shree Tulabhara

101.00

40.

Tambila (with Kind)

50.00

41.

Vivaha (Marriage)

1000.00

42.

Brahmopadesham (Upanayanam)

1000.00

43.

Balivadu (1 Kg White Rice, 1 Coconut)

15.00

44.

1 Day Pooja

400.00

45.

One Time Pooja

250.00